ტურნიკეტი

ელექტრო ტურნიკეტი

მექანიკური ტურნიკეტი